MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

                                                Đại tá: Võ Minh Hoàng,TTGDQPAN Cần Thơ.

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

Đại tá: Võ Minh Hoàng.

Trường Đại Học Cần Thơ, cái nôi giáo dục, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực trí thức cho xã hội, là một trong những trường đại học trọng điểm của cả nước và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, nhà trường đã tích cực đẩy mạnh, đổi mới áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trong toàn trường và gặt hái nhiều kết quả tích cực.

 Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Cần Thơ, là một đầu mỗi quan trọng của nhà trường cũng đã, đang thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy của trung tâm cho phù hợp điều kiện, hoàn cảnh và tình hình thực tế.

 Ban giám đốc trung tâm đều khẳng định và đi đến nhận thức rằng: Việc dạy học trong nhà trường đại học là một hoạt động, một hiện tượng xã hội đặc thù, giúp cho người học tiếp thu được những tri thức khoa học, phát triển trí tuệ và phát triển nhân cách một cách có chủ đích, có kế hoạch và có tổ chức. Tuy nhiên, dạy học cũng rất phức tạp và đa dạng bởi nó là một quá trình nhận thức, quá trình hình thành tâm lí, đồng thời là một quá trình xã hội.

 Giống như mọi sự vật hiện tượng, quá trình dạy học(QTDH) cũng chứa đựng những mặt đối lập, những mâu thuẫn bên trong và bên ngoài, trong đó mâu thuẫn giữa yêu cầu đạt được và trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng và thái độ ở người học là mâu thuẫn cơ bản, bên trong và đặc biệt là chỉ có trong QTDH. Để thúc đẩy QTDH vận động nhằm đạt được mục tiêu thì hai chủ thể (Người học và người dạy) phải giải quyết được những mâu thuẫn đó bằng phương pháp dạy học(PPDH) phù hợp trong những điều kiện, phương tiện nhất định. PPDH cùng với chủ nhân của chúng (Người dạy và người học) được coi là thành tố quyết định kết quả và chất lượng của QTDH.

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, thì cần phải đổi mới một cách mạnh mẽ và triệt để PPDH vốn đang còn yếu ở các trường đại học.

 Về lí luận và nhận thức, hầu như mọi người đều khẳng định vai trò quyết định của PPDH trong QTDH đều coi việc đổi mới PPDH là một trong những biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng GDĐT ở nước ta hiện nay. Đảng và Nhà nước đã có những văn bản quan trọng, như nghị quyết TW 2 khóa VIII của Đảng chỉ rõ: …” Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các biện pháp tiến tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên”.

 Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện đổi mới PPDH còn hạn chế, chưa đạt được kết quả như mong muốn còn mang tính hình thức và phần nào còn đối phó, chưa thực chất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trước hết phải kể đến khó khăn ở các cơ sở giáo dục như vật chất, điều kiện, phương tiện…, thứ hai yếu tố cản trở chủ quan của con người như nhận thức, trình độ, vai trò trách nhiệm, động lực…của giảng viên, của sinh viên.

 Nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả khác nhau đều đi đến thống nhất về thực trạng dạy học đại học ở nước ta hiện nay như: PPDH ở các trường đại học còn lạc hậu, cách truyền thụ kiến thức bằng đọc thoại còn phổ biến. Phương pháp học của sinh viên rất thụ động, hầu hết thời gian trên lớp chủ yếu dành cho giảng viên thuyết trình, sinh viên rất ít có cơ hội phát biểu hay trình bày ý kiến của mình tham gia vào QTDH.

 Như vậy, tình trạng dạy học đại học ở nước ta đang phần nào đó bất cập, nó đang làm mất dần bản chất ở học đại học đó là coi năng lực tự học, tự nghiên cứu, tích cực chủ động sáng tạo.. của sinh viên đang mất dần. Từ nghiên cứu xem sét trên, trong quá trình dạy học cho sinh viên ở Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Cần Thơ, Tôi xin trình bày một số ý kiến xung quanh vấn đề này như sau:

 Thứ nhất, Quan niệm về Đổi mới Phương pháp dạy học.

 Ban giám đốc trung tâm khẳng định: Đổi mới là sự sửa đổi cái cũ thay thế bằng cái mới. PPDH là cách thức hành động của giảng viên và sinh viên trong QTDH. Trong khá nhiều trường hợp, tên gọi một PPDH trùng với tên gọi một hình thức tổ chức dạy học, Ví dụ như: Phương pháp/hình thức thảo luận nhóm; phương thức/ hình thức tổ chức dạy học theo dự án; phương thức/ tổ chức dạy học nêu vấn đề(đối với học lí thuyết); trong thực hành lồng ghép đội mẫu giữa giảng viên nói đến đâu, thực hành đến đó, chia nhóm luyện tập cuối buổi có hội thao đánh giá kết quả nhận thức học tập của sinh viên v.v. Như vậy đổi mới PPDH đồng thời cũng là đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Đổi mới PPDH là việc tìm ra phương án sử dụng có hiệu quả, phù hợp. Mặt khác cũng không nên tuyệt đối hóa phương pháp nào  bởi vì dù phương pháp cũ hay mới đều có sử dụng lồng ghép với nhau tạo cho người học có kết quả cao.

 Thứ hai, Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

 Cấp ủy, ban giám đốc đã mạnh dạn đưa các phương pháp đánh giá kết quả cho sinh viên như: Thi viết, thi vấn đáp, thi phương pháp trắc nghiệm. Mỗi phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đều có những ưu thế nhất định trong việc đo lường các mục tiêu đặt ra, sự phối hợp các phương pháp đánh giá tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện đầy đủ chất lượng học tập của mình. Phương pháp thi trắc nghiệm, tuy phải mất nhiều thời gian trong quá trình xây dựng ngân hàng đề thi, nhưng rất có ưu thế khi đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong một quá trình học tập. Và phương pháp thi trắc nghiệm khách quan, trung tâm đã, đang thực hiện cho kết quả rất tốt trong đánh giá sinh viên.

 Thứ ba, Tăng cường khả năng tự bồi dưỡng để bảo đảm chất lượng giáo dục giảng dạy.

 Quan điểm chung của Trung tâm GDQPAN Cần Thơ là phải: Xây dựng đội ngũ giảng viên có nhiệt tình, trách nhiệm tâm huyết, có chất lượng với nghề, coi trọng quá trình tự đào tạo và đào tạo lại, gắn với quá trình tự tu dưỡng tự quản lí tự học tập của giảng viên, đồng thời gắn bó chặt chẽ với việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng  như các phương pháp nghiên cứu của sinh viên.

  Thứ tư, Điều chỉnh, bổ sung các chính sách phù hợp.

 Do đặc thù là sĩ quan biệt phái, hoạt động môi trường đặc thù nên rất cần sự tự tu dưỡng rèn luyện của cá nhân sĩ quan là giảng viên biệt phái, cạnh đó cũng rất cần sự quản lí theo dõi, giáo dục nhắc nhở thường xuyên ở mọi cấp lãnh đạo chỉ huy, cũng như sự quan tâm về quyền lợi đã được chính phủ qui định như phụ cấp giữ chức vụ trách nhiệm; được đào tạo và đào tạo lại v.v.

 Như vậy, để giảng dạy các môn học về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội hay khoa học nhân văn luôn thu hút được người học tự giác và hứng thú, thì nhất thiết phải xây dựng hệ thống chương trình, biện pháp đồng bộ, thiết thực gắn nội dung, phương pháp, hình thức, công nghệ v.v trong đổi mới phương pháp giảng dạy để chuyển tải nội dung các môn học một cách thích hợp, khoa học. Khi đó chất lượng người dạy và người học được nâng lên, và việc học tập, giáo dục các kiến thức xã hội nói chung cũng như nhiệm vụ giáo dục quốc phòng nói riêng, không bị nhàm chán, cứng nhắc, khô khan ./.

                                                                                                     VMH

Thông báo

Số lượt truy cập

277056
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
113
362
5086
277056

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An Ninh - Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu Hòa An -ĐHCT , 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (vào cổng chính rẽ phải 500m)

Điện thoại: 

Email: ttgdqp@ctu.edu.vn